امنیت در پرداخت

برای فراهم کردن امنیت کامل شما، ما هیچ گونه اطلاعاتی که مربوط به حساب بانکی یا شماره کارت شما باشند را ذخیره نمی‌کنیم. سیستم پرداخت طی قرارداد منعقد شده با بانک ملت توسط وب سایت این بانک انجام می‌شود و ایجاد ارتباط با این سایت به شیوه امن می‌باشد (SSL).

جهت اطمینان از ایمن بودن روند پرداخت آنلاین در هر خرید اینترنتی، به آدرس URL صفحه ورود اطلاعات کارت شتاب توجه نمایید (این آدرس بایستی دقیقاً شامل آدرس رسمی بانک عامل ویا کارگزار پرداخت اینترنتی آن بانک باشد - برای مثال در بانک ملت این آدرس شامل عبارت bankmellat.ir ویا Shaparak.ir می باشد).

همچنین دقت نمایید که در صفحه ورود اطلاعات کارت خود، عنوان فروشگاه با آدرس فروشگاه مورد نظر مطابق باشد.