شرایط و قوانین ارسال کالا

بسته های سفارش داده شده عموماً حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری پس از مشخص شدن وضعیت پرداخت به دست شما خواهد رسید. در صورتیکه تمایل به تغییر نحوه و روش ارسال کالا دارید در هنگام سفارش ما را مطلع سازید. بدیهی است که در صورت تغییر در شرایط و روش ارسال کالا هزینه‌های اضافی احتمالی بر عهده شما خواهد بود بنابراین قبل از اقدام به تغییر روش، اطلاعات کافی از میزان این هزینه ها را کسب نمایید.

کلیه مراحل ثبت، آماده سازی و ارسال کالا از طریق حساب کاربری شما در این وبسایت قابل رهگیری خواهد بود.

معمولا هزینه‌های ارسال، سایر هزینه های مربوط به بسته بندی و عوارض دولتی را نیز شامل می‌شود ولی از آنجایی که این هزینه‌ها ممکن است براساس وزن کالا و شرایط دیگر متغیر باشد، قبل از ارسال به اطلاع شما خواهد رسید.

از آنجایی که تجمیع هزینه‌های ارسال بیش از یک سفارش ثبت شده در سیستم برای ما مقدور نمی‌باشد، لذا در هنگام ثبت سفارش خود نهایت دقت را مبذول فرمایید. هزینه‌های ارسال سفارشهای مجزا در سیستم بصورت مجزا محاسبه خواهد شد.